ComPress dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W grudniu Agencja ComPress rozpoczęła współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Agencja będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii budowania marki, promocji i komunikacji na lata 2014-2015. NCBiR realizuje swoje zadania od 2007 roku i jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum realizuje działania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Za koordynację działań dla NCBiR odpowiada Marta Winiarek-Miętus, Account Director.