ComPress i PMR o działaniach marketingowych i PR w polskich firmach

Agencja ComPress we współpracy z PMR Research zrealizowała badanie Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku. Ankieta zrealizowana przeprowadzona została  na próbie 400 firm z sektora prywatnego, zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz  prowadzących aktywne działania z zakresu marketingu i/lub PR.

Na podstawie wyników badania opracowany został raport, który dowodzi, że jednym z najważniejszych celów działów marketingu i PR w 2013 r. roku była budowa i utrzymywanie relacji z klientami. Okazało się, że w większości firm działania marketingowe i PR są ściśle powiązane z procesem sprzedaży i strategią sprzedażową, co widoczne jest m.in. w znajduje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej firm – w 38% przedsiębiorstw działy marketingu i PR są włączone w dział sprzedaży. Niepokojącym natomiast jest fakt, że jak wynika z badania działy marketingu i PR nie są skłonne do ewaluacji efektywności własnych działań. Ponad 2/3 firm nie stosuje żadnych wskaźników efektywności.

Za promocje raportu odpowiada Adam Sanocki, Account Director.