ComPress nawiązał współpracę z Polską Radą Biznesu

W ramach podjętej współpracy ComPress S.A. będzie m.in.  współtworzył i realizował strategię komunikacyjną oraz wspierał  prowadzenie biura prasowego PRB.

Za obsługę PRB po stronie ComPress S.A. odpowiada Adam Sanocki, Client Service Director wraz z zespołem, w którego skład wchodzą Dawid Michnik, Account Manager oraz Jan Pakuła, Junior Account Manager.

Polska Rada Biznesu została utworzona w 1992 roku. Jest Misją jest promocja przedsiębiorczości i działanie na rzecz wzrostu gospodarczego. Organizacja zrzesza właścicieli i prezesów największych polskich firm zatrudniających łącznie ponad 280.000 Polek i Polaków.

Wzrost gospodarczy Polski poprzez rozwój przedsiębiorczości

Polska Rada Biznesu w swoich działaniach wskazuje ważną rolę, jaką odgrywają przedsiębiorcy w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju  - będąc siłą napędową gospodarki. Potwierdzeniem docenienia ich roli jest Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta jedna z najbardziej prestiżowych nagród biznesowych w Polsce, przyznawana ludziom, którzy poprzez swoją działalność w sposób trwały i skuteczny zmieniają na lepsze otaczający nas świat. Osiągają to poprzez swoją działalność biznesową, naukową lub społeczną. Istotnym elementem budowania etosu przedsiębiorczości jest również praca z najmłodszymi przedstawicieli środowiska. Polska Rada Biznesu, w ramach organizowanego już od 12 lat Programu Kariera edukuje i stwarza możliwości dla rozwoju przedsięwzięć lokalnych, rozbudzając w młodych ludziach energię, która w przyszłości pozwoli kształtować polską gospodarkę w oparciu o silny biznes. Program można porównać do mini-studiów MBA. Jego Laureaci, odbywając staże w firmach Członków PRB,  zyskują praktyczne umiejętności, doświadczenie i bezcenne kontakty z szefami największych polskich spółek.

- Rolą Polskiej Rady Biznesu jest reprezentowanie przedsiębiorców i wspieranie inicjatyw oraz idei, które służą rozwojowi przedsiębiorczości. Mocny głos środowisk związanych z polskim biznesem jest bardzo ważnym elementem dyskursu gospodarczego – komentuje wybór firmy doradczej Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.