ComPress nawiązał współpracę z PSWNA

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in. doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego.

Za obsługę PSWNA po stronie ComPress odpowiada Adam Sanocki, Account Director wraz z zespołem, w którego skład wchodzi Maciej Sokołowski, Account Manager oraz Dawid Michnik, Junior Account Manager.

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) to działająca od 1999 roku na polskim rynku organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się wykonawstwem nawierzchni asfaltowych, produkcją oraz dystrybucją podstawowych materiałów drogowych, urządzeń i maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych oraz emulsji asfaltowych. Od 2000 r. organizacja jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (EAPA - European Asphalt Pavement Association). Przedstawiciele PSWNA biorą także aktywny udział w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego związanych z wdrażaniem norm europejskich w drogownictwie.

- Wspieramy wszelkie działania służące rozwojowi branży drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagujemy nowoczesne technologie w zakresie realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce - powiedział Andrzej Wyszyński Prezes PSWNA.