EBI 10/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku