EBI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy roczny za 2018 rok - w dniu 20 marca 2019 roku;

- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 - w dniu 14 maja 2019 roku;

- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 - w dniu 13 sierpnia 2019 roku;

- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 - w dniu 13 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".