EBI 3/2019 Korekta raportu bieżącego nr 2/2019

Zarząd Compress S.A. prostuje oczywistą omyłkę w raporcie bieżącym nr 2/2019 i podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

 

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy roczny za 2018 rok - w dniu 20 marca 2019 roku;

- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 - w dniu 14 maja 2019 roku;

- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 - w dniu 13 sierpnia 2019 roku;

- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 - w dniu 13 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".