EBI Raport bieżący 10/2017 – Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 20.07.2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress S.A. Pana Marcina Kowalczyka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Marcin Kowalczyk

Absolwent marketingu Oxford Brookes University (UK) oraz Clark University (US). Posiada dyplom Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Executive MBA) oraz certyfikaty programów szkoleniowych w dziedzinie e-Biznesu (w tym London School of Economics i IESE Business School University of Navarra).

Marcin Kowalczyk poprzednio był prezesem zarządu spółki E-Kiosk S.A. z którą związany był od 2013 roku i gdzie stworzył agencję content marketingu eContentLAB. Od 2016 roku jest również wiceprezesem spółki Kariera.pl. a obecnie jako dyrektor generalny ds. komercyjnych odpowiada za wszystkie działy sprzedaży w Gremi Media S.A., wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” z którą związany jest od 2007 roku. W wydawnictwie przez ostatnie trzy lata jako group head of digital odpowiadał za cyfrową transformację grupy, cyfrowe przychody i sprzedaż treści.

Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".