EBI Raport bieżący 15/2016 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz uzupełnieniu danych w zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres od 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r. i danych porównawczych za okres od 01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.
Dokument korekty można pobrać tutaj w formacie PDF.

Podstawa prawna: Regulamin ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Łysek – Prezes Zarządu