EBI Raport bieżący 8/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu oraz nie podjęło uchwały o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia uchwały powołującej nowego Członka Rady Nadzorczej z uwagi na nie podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwały do pobrania w formacie PDF.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.