EBI Raport bieżący nr 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 – w dniu 14 lutego 2017 roku
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 - w dniu 15 maja 2017 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 - w dniu 14 sierpnia 2017 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 - w dniu 14 listopada 2017 roku;
- Raport okresowy roczny za 2016 rok - w dniu 22 maja 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".