EBI Raport bieżący nr 17/2016 – Rozszerzenie składu Zarządu Compress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 14.09.2016r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress SA Panią Agatę Wiśniewską - Zaleską i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Agata Wiśniewska – Zaleska posiada 15 lat doświadczenia w pracy w public relation i mediach. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym w zakresie komunikacji korporacyjnej, komunikacji B2B, zarządzania kryzysowego i komunikacji zmiany.
Ostatnio pracowała jako Dyrektor Zarządzający w Pitera Communications.
W latach 2009 – 2012 kierowała Departamentem PR w Link4 TU SA odpowiadając za całość działań PR (wcześniej od 2008 – PR Manager). Doświadczenie w komunikacji zdobywała także w agencji Twenty Four Seven.
Realizowała działania komunikacyjne dla takich firm m.in. jak: PKO Ubezpieczenia, Nordea PTE, ACCA Polska, Auchan, Cadbury Wedel Polska, Arcelor Mittal Warszawa czy Diners Club Polska. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Warszawskim.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".