EBI Raport bieżący nr 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Compress S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2016 z 22 maja 2017 roku na 13 marca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".