EBI Raport Kwartalny nr 11/2017 – Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi.

Raport w formacie PDF do pobrania tutaj.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".