EBI Raport Kwartalny nr 16/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Plik raportu w formacie PDF do pobrania tutaj.