EBI Raport Kwartalny nr 18/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport w formacie PDF można pobrać tutaj.