EBI Raport Kwartalny nr 2/2017 – Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
Do pobrania skan dokumentu w formacie PDF.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".