EBI Raport Kwartalny nr 3/2018 – Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi.

Do pobrania raport w formacie PDF

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".