EBI Raport okresowy 7/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi.
Skan raportu w formacie PDF.
Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".