EBI Raport Roczny nr 10/2016 – Raport roczny za rok 2015

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2015.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Do pobrania w formacie PDF.