EBI Raport roczny nr 2/2018 – Raport za 2017 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2017.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport Roczny Spółki Compress SA za 2017 rok