EBI Raport roczny nr 4/2017 – Raport roczny za rok 2016

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2016.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport do pobrania w formacie PDF.