ESPI Raport bieżący 16/2016 –Zmiana adresu Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie adresu Spółki z dotychczasowego ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa na nowy adres - ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa. Zarząd niezwłocznie dokona zgłoszenia powyższej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego celem jej ujawnienia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Łysek - Prezes Zarządu