ESPI Raport bieżący 2/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia informuje, że otrzymał w dniu 27 marca 2017r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariusza, Pana Sławomira Ziemskiego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1. "Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej"
2. "Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej"

Akcjonariusz uzasadnia umieszczenie powyższych uchwał w porządku obrad umożliwieniem wykonywania funkcji członka rady nadzorczej przez drugiego największego akcjonariusza Spółki Compress S.A., w celu poprawy efektywności i zbudowania jej wartości.

W związku z powyższym Zarząd Compress S.A. przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treścią dotychczasowych i nowych uchwał i formularzami do głosowania.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16.05.2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16.05.2017

Formularze do głosowania 16.05.2017