ESPI Raport bieżący 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Formularze do głosowania.pdf

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Compress S.A. i liczbie głosów z tych akcji.pdf