ESPI Raport bieżący 9/2017 – wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Compres SA

Zarząd Compress S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compres SA, które odbyło się 16 maja 2017 roku.

1. Gremi Media - liczba akcji 2.500.100, co stanowiło 83,33 % liczby głosów na ZWZ Compress S.A. oraz stanowi 50,002% w ogólnej liczbie głosów,

2. Sławomir Ziemski - liczba akcji 499.980, co stanowiło 16,67% liczby głosów na ZWZ Compress S.A. oraz 9,99% w ogólnej liczbie głosów

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Compress SA to 5.000.000.

Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 5.000.000.

Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.