ESPI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Raport ESPI 4/2018

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Uchwały ZWZ Compress SA 29.06.2018.pdf