Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2017 rok - w dniu 20 marca 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 - w dniu 14 maja 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 - w dniu 13 sierpnia 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 - w dniu 13 listopada 2018 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".