ComPress realizuje projekty dla najdynamiczniejszych polskich i międzynarodowych organizacji.

Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii PR, jak i krótkoterminowych projektów komunikacyjnych. Obszar aktywności Agencji obejmuje m.in. doradztwo komunikacyjne, zarządzanie sytuacją kryzysową, Media Relations, Investor Relations, badania, analizy i raporty rynkowe, audyty komunikacji wewnętrznej, planowanie kampanii CSR, organizację eventów, public affairs i in. Firma oferuje również szkolenia komunikacyjne oraz w zakresie IR, treningi medialne warsztaty i briefingi.

Konsultanci ComPress realizują projekty zarówno dla dużych spółek i organizacji, jak również dla małego i średniego biznesu. Ekspertyza firmy opiera się na rozumieniu celów klienta, a także jego otoczenia biznesowego, konkurencyjnego oraz regulacyjnego wraz z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi.

Dotychczas Agencja świadczyła usługi dla takich firm jak: Adecco, Adobe, Advent International, Alcatel, Ambasada Kazachstanu, Apple, Aster, Brown-Forman, Elektrim, Fujitsu Siemens Computers, GlaxoSmithKline, GoSport, GTECH, Herbalife, Husqvarna, IBM, IRGIT, Kancelaria Podatkowa Paczuski Taudul, Klekotki Sento Spa, MetLife, Pall-Ex Polska, Pfizer, Philips Polska, Prokom, Softbank, Tesco, TK Vectra, UPC i in.

W maju 2008 roku ComPress zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Animatorem akcji ComPress S.A. jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

ComPress S.A. powstała w 1990 roku jako jedna z pierwszych agencji public relations w kraju.

Aktualności

ESPI 21/2019 – Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział [...]

EBI 20/2019 – Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 lipca 2019 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z [...]

ESPI 20/2019 – Sprzedaż znaku graficznego

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z osobą prawną („Kupujący”) umowę sprzedaży [...]

EBI 19/2019 – Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 4 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ComPress S.A. Pana Łukasza Górskiego i powierzyła mu funkcję Prezesa [...]

EBI 18/2019 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Compress S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2019 roku Pani Magdalena Dulińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 4 lipca 2019r. [...]

ESPI 19/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Gremi Media S.A., sporządzone w trybie art. [...]

ESPI 18/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie [...]

ESPI 17/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Artura Górskiego, sporządzone w trybie art. [...]

EBI 17/2019 – Zmiany w radzie Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2019r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Dworaka, Pana Tomasza [...]

EBI 16/2019 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

ESPI 15/2019 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

ESPI 13/2019 – Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje przyjęte w dniu 29 maja 2019 r. roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu [...]

EBI 15/2019 – Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje przyjęte w dniu 29 maja 2019 r. roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu [...]

ESPI 12/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2019 r. w Warszawie, w [...]

EBI 14/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI 11/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Gremi Media SA, sporządzone w trybie art. 69 [...]

ESPI 10/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Adama Borowego, sporządzone w trybie art. [...]

EBI 13/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 r. [...]

ESPI 9/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Artura Górskiego, sporządzone w trybie [...]

EBI 12/2019 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału Spółki

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2019 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego [...]

EBI 11/2019 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.05.2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII [...]

EBI 10/2019 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii H

Zarząd spółki ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela [...]

ESPI 8/2019 – Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia [...]

ESPI 17/2019 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii H

Zarząd spółki Compress S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od Gremi Media SA podpisaną przez umocowane  osoby umowę z dnia 5 [...]

EBI 9/2019 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent’) w nawiązaniu do raportu dotyczącego Stanowiska Zarządu Emitenta odnoszącego się do wyrażonej przez firmę [...]

EBI 8/2019 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019r. podjęło uchwały, na mocy których odwołało ze składu Rady Nadzorczej [...]

ESPI 5/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 27 marca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI 7/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 27 marca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI 6/2019 – Stanowisko zarządu emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Pani Ewy Szczepańskiej wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9299, działającej w imieniu Kancelarii Porad [...]

EBI 5/2019 – Raport okresowy roczny za 2018 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport okresowy roczny za rok 2018. [...]

EBI 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI Raport bieżący 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI Raport bieżący 3/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

ESPI Raport bieżący 2/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

ESPI Raport bieżący 1/2019

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

EBI 3/2019 Korekta raportu bieżącego nr 2/2019

Zarząd Compress S.A. prostuje oczywistą omyłkę w raporcie bieżącym nr 2/2019 i podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. [...]

EBI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. [...]

EBI 1/2019 Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 29 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarzadu Spółki Panią Joannę Zaskurską - Prezesa Zarządu a następnie powołała [...]

EBI 10/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 r. [...]

EBI 9/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI 8/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 10 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ComPress S.A. Panią Joannę Zaskurską i powierzyła jej funkcję Prezesa [...]

EBI Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 9 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kowalczyka z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. ze skutkiem na koniec [...]

EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień [...]

EBI Raport Kwartalny nr 3/2018 – Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport roczny nr 2/2018 – Raport za 2017 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2017. [...]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. [...]

Marta Biernacka-Miernik dyrektor zarządzającą agencji ComPress

Pracę w agencji public relations ComPress zaczęły Marta Biernacka-Miernik (jako dyrektor zarządzająca) i Beata Krawczyk (jako new business director). Firma zamierza [...]

Tomasz Ł. Rożek w agencji ComPress

Do agencji public relations ComPress dołączyli Tomasz Ł. Rożek, który objął stanowisko account directora oraz Wojciech Dziwisz vel Tarnowski, zatrudniony na stanowisku [...]

EBI Raport bieżący nr 13/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 listopada 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Agaty Wiśniewskiej-Zaleskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 12/2017 – Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 11/2017 – Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 10/2017 – Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 20.07.2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress S.A. Pana Marcina Kowalczyka i powierzyła mu funkcję Prezesa [...]

EBI Raport bieżący 9/2017 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 lipca 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Łyska z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ESPI Raport bieżący 10/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło [...]

ESPI Raport bieżący 9/2017 – wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Compres SA

Zarząd Compress S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compres SA, które odbyło się [...]

EBI Raport bieżący 8/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o [...]

EBI Raport okresowy 7/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący 6/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 5/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

ESPI Raport bieżący 2/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Compress 2016 r.

Zarząd Compress S.A. przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok oraz sprawozdanie Spółki [...]

EBI Raport roczny nr 4/2017 – Raport roczny za rok 2016

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2016. [...]

ESPI Raport bieżący 1/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 5/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Compress S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2016 z 22 maja 2017 roku na 13 marca 2017 roku. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 2/2017 – Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
[...]

EBI Raport Kwartalny nr 18/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 17/2016 – Rozszerzenie składu Zarządu Compress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 14.09.2016r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress SA Panią Agatę Wiśniewską - Zaleską i powierzyła jej funkcję [...]

EBI Raport Kwartalny nr 16/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 15/2016 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport bieżący 14/2016 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarta została umowa na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...]

ESPI Raport bieżący 16/2016 –Zmiana adresu Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie adresu Spółki z dotychczasowego ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa na nowy adres - ul. Prosta [...]

ESPI Raport bieżący 15/2016 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się 30.06.2016r.

Zarząd Compress S.A., podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się [...]

Raport bieżący EBI 13/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwały na mocy, których w związku z rezygnacją odwołało ze [...]

Raport bieżący EBI 12/2016 -Treść uchwał podjętych przez ZWZ Compress SA w dniu 30.06.2016r.

Zarząd ComPress SA przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku. [...]

Raport bieżący EBI 11/2016 – Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Compress SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż doręczono mu oświadczenie: Pana Wojciecha Graczyka z dnia 2016.06.01 o rezygnacji z pełnienia funkcji [...]

EBI Raport Roczny nr 10/2016 – Raport roczny za rok 2015

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2015. [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

ESPI Raport bieżący 14/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport Bieżący nr 9/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport kwartalny 8/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport Kwartalny nr 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 6/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 5/2016 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 12 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bogdana Biniszewskiego z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Salt Aviation

W ramach podjętej współpracy, konsultanci ComPress S.A. będą odpowiedzialni m. in. za współtworzenie strategii komunikacyjnej, działania z zakresu media relations oraz [...]

Działania marketingowe i PR – badanie PMR Research i ComPress

Polskie firmy łapią oddech po kryzysie. Zaangażowanie działów marketingu czy PR w sprzedaż jest nadal wysokie jednak nie dominuje już tak ich aktywności. Wciąż brakuje [...]

ComPress nawiązał współpracę z Comp Centrum Innowacji

W ramach podjętej współpracy, ComPress S.A. będzie odpowiedzialna m. in. za doradztwo wizerunkowe oraz działania z zakresu media relations dla Grupy Kapitałowej Comp. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Polską Radą Biznesu

W ramach podjętej współpracy ComPress S.A. będzie m.in.  współtworzył i realizował strategię komunikacyjną oraz wspierał  prowadzenie biura prasowego PRB. [...]

ComPress nawiązał współpracę z PSWNA

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in. doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Creotech Instruments S.A.

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in.  doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. Umowa [...]

ComPress nawiązał współpracę z JADES24

Agencja public relations ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z JADES24 (jades24.com), niemiecką firmą prowadzącą internetową sprzedaż odzieży i akcesoriów wiodących [...]

Statut Spółki Compress SA – tekst jednolity

Zarząd przekazuje aktualny Statut Spółki Compress SA [...]

Raport „Jakość w leasingu w Polsce” BZ WBK Leasing – na podstawie badań zrealizowanych przez PMR we współpracy z ComPress

Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing: [...]

ComPress promuje ergonomię pracy

Agencja ComPress SA rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą ROL | ERGO®, która jest światowym liderem w rozwijaniu i promowaniu innowacyjnych podstaw [...]

ComPress nawiązał współpracę z MetLife

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wybrał w drodze przetargu ofertę agencji public relations ComPress S.A. [...]

Agata Meble wybiera ComPress

Agencja ComPress S.A. wygrała przetarg na realizację działań public relations dla marek: Agata Meble, Agata Home, Agata Kuchnie i Agata Kids. Umowa została podpisana na rok. [...]

ComPress i PMR o działaniach marketingowych i PR w polskich firmach

Agencja ComPress we współpracy z PMR Research zrealizowała badanie Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku. Ankieta zrealizowana przeprowadzona została  na [...]

ComPress Sport dla Go Sport

Agencja ComPress S.A. przedłużyła umowę o współpracy z siecią sklepów GO Sport. W 2014 roku agencja będzie odpowiadała za realizację działań w zakresie [...]

ComPress z InSee

Od grudnia 2013 r. Agencja ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z firmą InSee.  W ramach zawartej umowy, ComPress będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii [...]

ComPress dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W grudniu Agencja ComPress rozpoczęła współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Agencja będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii budowania marki, promocji i [...]

ComPress dla Centrum Dializa

W październiku 2013 r. Agencja ComPress  rozpoczęła współpracę ze spółką Centrum Dializa. Agencja odpowiada za  doradztwo komunikacyjne, zarządzanie kryzysowe, [...]

Zarząd

Łukasz Górski Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Tomasz Wykurz Członek Rady Nadzorczej

Monika Górska Członek Rady Nadzorczej

Natalia Górska Członek Rady Nadzorczej

Marek Sobieski Członek Rady Nadzorczej

Zbisław Lasek Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji (%) Liczba akcji Liczba głosów
January Ciszewski 42,69% 5 977 008 5 977 008
Adam Borowy 3,21% 450 000 450 000
Artur Górski 43,00% 6 020 050 6 020 050
Pozostali 11,10% 1 552 942 1 552 942
Ogółem 100% 14 000 000 14 000 000
Akcjonariusz
January Ciszewski
Adam Borowy
Artur Górski
Pozostali
Ogółem
Liczba akcji (%) Liczba akcji Liczba głosów
42,69% 5 977 008 5 977 008
3,21% 450 000 450 000
43,00% 6 020 050 6 020 050
11,10% 1 552 942 1 552 942
100% 14 000 000 14 000 000