ComPress realizuje projekty dla najdynamiczniejszych polskich i międzynarodowych organizacji.

Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii PR, jak i krótkoterminowych projektów komunikacyjnych. Obszar aktywności Agencji obejmuje m.in. doradztwo komunikacyjne, zarządzanie sytuacją kryzysową, Media Relations, Investor Relations, badania, analizy i raporty rynkowe, audyty komunikacji wewnętrznej, planowanie kampanii CSR, organizację eventów, public affairs i in. Firma oferuje również szkolenia komunikacyjne oraz w zakresie IR, treningi medialne warsztaty i briefingi.

Konsultanci ComPress realizują projekty zarówno dla dużych spółek i organizacji, jak również dla małego i średniego biznesu. Ekspertyza firmy opiera się na rozumieniu celów klienta, a także jego otoczenia biznesowego, konkurencyjnego oraz regulacyjnego wraz z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi.

Dotychczas Agencja świadczyła usługi dla takich firm jak: Adecco, Adobe, Advent International, Alcatel, Ambasada Kazachstanu, Apple, Aster, Brown-Forman, Elektrim, Fujitsu Siemens Computers, GlaxoSmithKline, GoSport, GTECH, Herbalife, Husqvarna, IBM, IRGIT, Kancelaria Podatkowa Paczuski Taudul, Klekotki Sento Spa, MetLife, Pall-Ex Polska, Pfizer, Philips Polska, Prokom, Softbank, Tesco, TK Vectra, UPC i in.

W maju 2008 roku ComPress zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Animatorem akcji ComPress S.A. jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

ComPress S.A. powstała w 1990 roku jako jedna z pierwszych agencji public relations w kraju.

Aktualności

EBI 10/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 r. [...]

EBI 9/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI 8/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 10 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ComPress S.A. Panią Joannę Zaskurską i powierzyła jej funkcję Prezesa [...]

EBI Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 9 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kowalczyka z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. ze skutkiem na koniec [...]

EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień [...]

EBI Raport Kwartalny nr 3/2018 – Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport roczny nr 2/2018 – Raport za 2017 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2017. [...]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. [...]

Marta Biernacka-Miernik dyrektor zarządzającą agencji ComPress

Pracę w agencji public relations ComPress zaczęły Marta Biernacka-Miernik (jako dyrektor zarządzająca) i Beata Krawczyk (jako new business director). Firma zamierza [...]

Tomasz Ł. Rożek w agencji ComPress

Do agencji public relations ComPress dołączyli Tomasz Ł. Rożek, który objął stanowisko account directora oraz Wojciech Dziwisz vel Tarnowski, zatrudniony na stanowisku [...]

EBI Raport bieżący nr 13/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 listopada 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Agaty Wiśniewskiej-Zaleskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 12/2017 – Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 11/2017 – Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 10/2017 – Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 20.07.2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress S.A. Pana Marcina Kowalczyka i powierzyła mu funkcję Prezesa [...]

EBI Raport bieżący 9/2017 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 lipca 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Łyska z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ESPI Raport bieżący 10/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło [...]

ESPI Raport bieżący 9/2017 – wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Compres SA

Zarząd Compress S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compres SA, które odbyło się [...]

EBI Raport bieżący 8/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o [...]

EBI Raport okresowy 7/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący 6/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 5/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

ESPI Raport bieżący 2/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Compress 2016 r.

Zarząd Compress S.A. przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok oraz sprawozdanie Spółki [...]

EBI Raport roczny nr 4/2017 – Raport roczny za rok 2016

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2016. [...]

ESPI Raport bieżący 1/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 5/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Compress S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2016 z 22 maja 2017 roku na 13 marca 2017 roku. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 2/2017 – Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
[...]

EBI Raport Kwartalny nr 18/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 17/2016 – Rozszerzenie składu Zarządu Compress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 14.09.2016r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress SA Panią Agatę Wiśniewską - Zaleską i powierzyła jej funkcję [...]

EBI Raport Kwartalny nr 16/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 15/2016 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport bieżący 14/2016 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarta została umowa na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...]

ESPI Raport bieżący 16/2016 –Zmiana adresu Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie adresu Spółki z dotychczasowego ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa na nowy adres - ul. Prosta [...]

ESPI Raport bieżący 15/2016 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się 30.06.2016r.

Zarząd Compress S.A., podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się [...]

Raport bieżący EBI 13/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwały na mocy, których w związku z rezygnacją odwołało ze [...]

Raport bieżący EBI 12/2016 -Treść uchwał podjętych przez ZWZ Compress SA w dniu 30.06.2016r.

Zarząd ComPress SA przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku. [...]

Raport bieżący EBI 11/2016 – Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Compress SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż doręczono mu oświadczenie: Pana Wojciecha Graczyka z dnia 2016.06.01 o rezygnacji z pełnienia funkcji [...]

EBI Raport Roczny nr 10/2016 – Raport roczny za rok 2015

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2015. [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

ESPI Raport bieżący 14/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport Bieżący nr 9/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport kwartalny 8/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport Kwartalny nr 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 6/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 5/2016 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 12 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bogdana Biniszewskiego z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Salt Aviation

W ramach podjętej współpracy, konsultanci ComPress S.A. będą odpowiedzialni m. in. za współtworzenie strategii komunikacyjnej, działania z zakresu media relations oraz [...]

Działania marketingowe i PR – badanie PMR Research i ComPress

Polskie firmy łapią oddech po kryzysie. Zaangażowanie działów marketingu czy PR w sprzedaż jest nadal wysokie jednak nie dominuje już tak ich aktywności. Wciąż brakuje [...]

ComPress nawiązał współpracę z Comp Centrum Innowacji

W ramach podjętej współpracy, ComPress S.A. będzie odpowiedzialna m. in. za doradztwo wizerunkowe oraz działania z zakresu media relations dla Grupy Kapitałowej Comp. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Polską Radą Biznesu

W ramach podjętej współpracy ComPress S.A. będzie m.in.  współtworzył i realizował strategię komunikacyjną oraz wspierał  prowadzenie biura prasowego PRB. [...]

ComPress nawiązał współpracę z PSWNA

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in. doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Creotech Instruments S.A.

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in.  doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. Umowa [...]

ComPress nawiązał współpracę z JADES24

Agencja public relations ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z JADES24 (jades24.com), niemiecką firmą prowadzącą internetową sprzedaż odzieży i akcesoriów wiodących [...]

Statut Spółki Compress SA – tekst jednolity

Zarząd przekazuje aktualny Statut Spółki Compress SA [...]

Raport „Jakość w leasingu w Polsce” BZ WBK Leasing – na podstawie badań zrealizowanych przez PMR we współpracy z ComPress

Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing: [...]

ComPress promuje ergonomię pracy

Agencja ComPress SA rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą ROL | ERGO®, która jest światowym liderem w rozwijaniu i promowaniu innowacyjnych podstaw [...]

ComPress nawiązał współpracę z MetLife

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wybrał w drodze przetargu ofertę agencji public relations ComPress S.A. [...]

Agata Meble wybiera ComPress

Agencja ComPress S.A. wygrała przetarg na realizację działań public relations dla marek: Agata Meble, Agata Home, Agata Kuchnie i Agata Kids. Umowa została podpisana na rok. [...]

ComPress i PMR o działaniach marketingowych i PR w polskich firmach

Agencja ComPress we współpracy z PMR Research zrealizowała badanie Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku. Ankieta zrealizowana przeprowadzona została  na [...]

ComPress Sport dla Go Sport

Agencja ComPress S.A. przedłużyła umowę o współpracy z siecią sklepów GO Sport. W 2014 roku agencja będzie odpowiadała za realizację działań w zakresie [...]

ComPress z InSee

Od grudnia 2013 r. Agencja ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z firmą InSee.  W ramach zawartej umowy, ComPress będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii [...]

ComPress dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W grudniu Agencja ComPress rozpoczęła współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Agencja będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii budowania marki, promocji i [...]

ComPress dla Centrum Dializa

W październiku 2013 r. Agencja ComPress  rozpoczęła współpracę ze spółką Centrum Dializa. Agencja odpowiada za  doradztwo komunikacyjne, zarządzanie kryzysowe, [...]

Zarząd

Joanna Zaskurska Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwudziestu lat zawiązana zawodowo z rynkiem mediów gospodarczych w Polsce.

W 2014 dołączyła wraz z całym zespołem do Grupy Gremi, jako Dyrektor Sprzedaży i Projektów Specjalnych. Wcześniej zajmowała menedżerskie stanowiska m.in. w Pulsie Biznesu oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.

Rada nadzorcza

Marek Dworak Przewodniczący Rady Nadzorczej

Inwestor i doradca. Ekspert w dziedzinie finansów i mediów. Prezes Open Horizon Sp. z o.o., Przewodniczący RN e-Kiosk S.A. oraz członek RN CI Games S.A. i Gremi Media S.A., notowanych na WGPW. Absolwent AE w Krakowie. Prezes Korporacji Absolwentów tej uczelni.

Do czerwca 2009 r., przez ponad 16 lat, był wiceprezesem, a przez ostatnie 2,5 roku – prezesem największej grupy radiowej w Polsce: Grupy RMF. Od 1999 r. współudziałowiec Grupy RMF. Nadzorował jej rozwój na rynku ukraińskim. Uczestniczył w procesie wprowadzenia Grupy RMF na WGPW. W latach 2007-2009 członek RN Interia PL S.A.

Dariusz Bąk Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Od roku 2012 w strukturach Presspublica Sp. z o.o i Gremi Media Sp. z o.o pełnił funkcje wice-prezesa spółki oraz dyrektora ds. dystrybucji i e-commerce. W latach 2006 – 2012 dyrektor marketingu, a następnie dyrektor generalny sieci Telepizza Poland Sp. z o.o. – lidera w dostawie jedzenia do domów i biur na polskim rynku gastronomicznym. Od 1992 r. związany głównie z rynkiem FMCG. Zdobywał doświadczenia w działach brand marketingu, trade marketingu i sprzedaży koncernów: Bayer AG, Metro Group oraz Wella / P&G – m.in. jako Global Product Manager w centrali koncernu Bayer AG w Niemczech, zajmując się opracowywaniem i wdrażaniem strategii marketingowych globalnych marek koncernu; na stanowisku kierownika marketingu Wella Polska, odpowiadając za strategię firmy na rynku konsumenckim, czy też jako brand manager w Procter & Gamble, opracowując i wdrażając nowatorskie programy shopper marketingowe.

Iwona Liszka-Majkowska Członek Rady Nadzorczej

Iwona Liszka-Majkowska ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami i kontrolą wewnętrzną spółek z różnych branż. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dziale audytu Pricewaterhouse Coopers (obecnie PwC). Potem pracowała jako główna księgowa w Gillette Poland, zajmowała też stanowisko dyrektora finansowego w firmach Sika Poland oraz Essmann Polska. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i University of Greenwich. Od 2000 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Maria Wysocka Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła międzywydziałowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, otwierając przewód doktorski w katedrze Teorii Literatury oraz program Management prowadzony przez ICAN Institute z Harvard Business School.

Posiada 20-letnie doświadczenie pracy w grupach mediowych. W Broker FM (właściciel RMF FM oraz Interia.pl) jako Dyrektor Zarządzający odpowiadała za realizację budżetu, strategię budowania produktów oraz kontakty handlowe spółki. W Grupie ZPR (właściciel m.in. „Super Expressu”, „Muratora” oraz sieci reklamy internetowej IDM net) odpowiadała za negocjacje korporacyjne oraz jako Wiceprezes IDM net za wynik spółki. W IAB (Związek Pracodawców Branży Internetowej), jako Członek Rady Nadzorczej, uczestniczyła w pracach nad nową strukturą oraz rozwojem badań Internetu w Polsce. W GG Network do końca lutego 2013 r. jako Chief Content Officer była odpowiedzialna za negocjacje z wydawcami mediowymi i producentami kontentu oraz za aplikacje wykorzystujące pozyskiwany kontent.

Marek Kutarba Członek Rady Nadzorczej

Prawnik, ukończył wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik studiów MBA organizowanych przez BCC i GFKM.

Pełnił kolejno funkcje: kierownika działu podatkowego w „Gazecie Prawnej”, zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Prawnej”, a następnie „Dziennika Gazety Prawnej”. Od 2012 r. dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, odpowiedzialny za piony wydawniczy i marketingowy oraz business development. Od 2014 r. związany z Gremi Media. Pełni rolę dyrektora wydawniczego oraz wiceprezesa w spółce Kancelarie RP Spółka z o.o. Wykładowca na wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu SWPS. Od 20 lat pracownik mediów. Specjalista od komunikacji medialnej i marki osobistej.

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji (%) Liczba akcji Liczba głosów
Gremi Media S.A. 50,002% 2 500 100 2 500 100
Sławomir Ziemski 9,99% 499 950 499 950
Adam Borowy 6,32% 316 009 316 009
Marek Kamola 5,34% 267 000 267 000
Pozostali 28,35% 1 416 941 1 416 941
Ogółem 100% 5 000 000 5 000 000
Akcjonariusz
Gremi Media S.A.
Sławomir Ziemski
Adam Borowy
Marek Kamola
Pozostali
Ogółem
Liczba akcji (%) Liczba akcji Liczba głosów
50,002% 2 500 100 2 500 100
9,99% 499 950 499 950
6,32% 316 009 316 009
5,34% 267 000 267 000
28,35% 1 416 941 1 416 941
100% 5 000 000 5 000 000