Komunikacja jest najważniejsza.

Siedziba

Prosta 51
00-838 Warszawa

NIP: 526-020-87-86

tel. + 48 22 46 30 600

info@compress.pl

 

dla inwestorów

tel. + 48 22 46 30 600

Skontaktuj się z nami

+48 22 46 30 600

Magdalena Dulińska

Prezes Zarządu

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Dulińska

Prezes Zarządu

+48 22 46 30 600

Dane Rejestrowe Spółki: 

ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000185671; NIP: 526-020-87-86; REGON: 002010497; Kapitał zakładowy: 500 000 PLN