ComPress S.A. to jedna z największych i najdłużej funkcjonujących na rynku firm doradczych z obszaru Public Relations w Polsce.

Struktura firmy opiera się na zespołach projektowych, łączących znajomość specyfiki poszczególnych sektorów takich jak: telekomunikacja i IT, bankowość i finanse, FMCG, farmacja, energetyka, usługi profesjonalne i inne, z wiedzą ekspercką w takich obszarach jak np.: relacje z mediami, wsparcie sprzedaży, komunikacja kryzysowa, komunikacja korporacyjna, produktowa i wewnętrzna, zarządzanie zmianą, budowanie relacji z klientami czy pozycjonowanie ekspertów.

Stworzony w ten sposób model pozwala nam umiejętnie dostosować potencjał naszych konsultantów w efektywnym prowadzeniu działań komunikacyjnych dla naszych Klientów.

Naszą misją jest budowanie zrozumienia pomiędzy organizacjami, a ich otoczeniem biznesowym i społecznym.

Doradzamy, w jaki sposób skutecznie się komunikować. Pomagamy budować wzajemne relacje i zaufanie. Działamy w synergii z marketingiem i sprzedażą.

Sprawdź Jak działamy

 

NAGRODY

Laureat prestiżowych nagród m.in. SABRE, Magellan, Medium, Internet Standard, Złote Spinacze

nagrody-b

Aktualności

ESPI 21/2019 – Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział [...]

EBI 20/2019 – Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 lipca 2019 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z [...]

ESPI 20/2019 – Sprzedaż znaku graficznego

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z osobą prawną („Kupujący”) umowę sprzedaży [...]

EBI 19/2019 – Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 4 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ComPress S.A. Pana Łukasza Górskiego i powierzyła mu funkcję Prezesa [...]

EBI 18/2019 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Compress S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2019 roku Pani Magdalena Dulińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 4 lipca 2019r. [...]

ESPI 19/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Gremi Media S.A., sporządzone w trybie art. [...]

ESPI 18/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie [...]

ESPI 17/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Artura Górskiego, sporządzone w trybie art. [...]

EBI 17/2019 – Zmiany w radzie Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2019r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Dworaka, Pana Tomasza [...]

EBI 16/2019 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

ESPI 15/2019 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

ESPI 13/2019 – Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje przyjęte w dniu 29 maja 2019 r. roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu [...]

EBI 15/2019 – Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje przyjęte w dniu 29 maja 2019 r. roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Compress S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu [...]

ESPI 12/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2019 r. w Warszawie, w [...]

EBI 14/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI 11/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Gremi Media SA, sporządzone w trybie art. 69 [...]

ESPI 10/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Adama Borowego, sporządzone w trybie art. [...]

EBI 13/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 r. [...]

ESPI 9/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Artura Górskiego, sporządzone w trybie [...]

EBI 12/2019 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału Spółki

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2019 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego [...]

EBI 11/2019 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.05.2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII [...]

EBI 10/2019 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii H

Zarząd spółki ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela [...]

ESPI 8/2019 – Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia [...]

ESPI 17/2019 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii H

Zarząd spółki Compress S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od Gremi Media SA podpisaną przez umocowane  osoby umowę z dnia 5 [...]

EBI 9/2019 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent’) w nawiązaniu do raportu dotyczącego Stanowiska Zarządu Emitenta odnoszącego się do wyrażonej przez firmę [...]

EBI 8/2019 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019r. podjęło uchwały, na mocy których odwołało ze składu Rady Nadzorczej [...]

ESPI 5/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 27 marca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI 7/2019 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 27 marca 2019 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI 6/2019 – Stanowisko zarządu emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Pani Ewy Szczepańskiej wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9299, działającej w imieniu Kancelarii Porad [...]

EBI 5/2019 – Raport okresowy roczny za 2018 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport okresowy roczny za rok 2018. [...]

EBI 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI Raport bieżący 4/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.03.2019 r. w Warszawie, w [...]

ESPI Raport bieżący 3/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

ESPI Raport bieżący 2/2019 – Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

ESPI Raport bieżący 1/2019

Zarząd Compress S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach [...]

EBI 3/2019 Korekta raportu bieżącego nr 2/2019

Zarząd Compress S.A. prostuje oczywistą omyłkę w raporcie bieżącym nr 2/2019 i podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. [...]

EBI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. [...]

EBI 1/2019 Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 29 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarzadu Spółki Panią Joannę Zaskurską - Prezesa Zarządu a następnie powołała [...]

EBI 10/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 r. [...]

EBI 9/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI 8/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 r. [...]

EBI Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 10 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ComPress S.A. Panią Joannę Zaskurską i powierzyła jej funkcję Prezesa [...]

EBI Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 9 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kowalczyka z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. ze skutkiem na koniec [...]

EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od [...]

EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień [...]

EBI Raport Kwartalny nr 3/2018 – Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport roczny nr 2/2018 – Raport za 2017 rok

Zarząd Compress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2017. [...]

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. [...]

Marta Biernacka-Miernik dyrektor zarządzającą agencji ComPress

Pracę w agencji public relations ComPress zaczęły Marta Biernacka-Miernik (jako dyrektor zarządzająca) i Beata Krawczyk (jako new business director). Firma zamierza [...]

Tomasz Ł. Rożek w agencji ComPress

Do agencji public relations ComPress dołączyli Tomasz Ł. Rożek, który objął stanowisko account directora oraz Wojciech Dziwisz vel Tarnowski, zatrudniony na stanowisku [...]

EBI Raport bieżący nr 13/2017 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 listopada 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Agaty Wiśniewskiej-Zaleskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 12/2017 – Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Compress S.A. niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 11/2017 – Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 10/2017 – Zmiany w Zarządzie

Zarząd ComPress SA informuje, że 20.07.2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress S.A. Pana Marcina Kowalczyka i powierzyła mu funkcję Prezesa [...]

EBI Raport bieżący 9/2017 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ComPress SA informuje, że 20 lipca 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Łyska z funkcji Prezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ESPI Raport bieżący 10/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło [...]

ESPI Raport bieżący 9/2017 – wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Compres SA

Zarząd Compress S.A. podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Compres SA, które odbyło się [...]

EBI Raport bieżący 8/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. w dniu 16.05.2017r.

Zarząd Compress S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z dnia 16 maja 2017 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o [...]

EBI Raport okresowy 7/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący 6/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 5/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

ESPI Raport bieżący 2/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zarząd Compress S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, zawierającego proponowany porządek [...]

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Compress 2016 r.

Zarząd Compress S.A. przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok oraz sprawozdanie Spółki [...]

EBI Raport roczny nr 4/2017 – Raport roczny za rok 2016

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2016. [...]

ESPI Raport bieżący 1/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 5/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru [...]

EBI Raport bieżący nr 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Compress S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2016 z 22 maja 2017 roku na 13 marca 2017 roku. [...]

EBI Raport Kwartalny nr 2/2017 – Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
[...]

EBI Raport Kwartalny nr 18/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.
[...]

EBI Raport bieżący nr 17/2016 – Rozszerzenie składu Zarządu Compress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 14.09.2016r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu ComPress SA Panią Agatę Wiśniewską - Zaleską i powierzyła jej funkcję [...]

EBI Raport Kwartalny nr 16/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport bieżący 15/2016 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport bieżący 14/2016 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zawarta została umowa na usługi audytorskie z BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...]

ESPI Raport bieżący 16/2016 –Zmiana adresu Compress S.A.

Zarząd Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie adresu Spółki z dotychczasowego ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa na nowy adres - ul. Prosta [...]

ESPI Raport bieżący 15/2016 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się 30.06.2016r.

Zarząd Compress S.A., podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Compress S.A., które odbyło się [...]

Raport bieżący EBI 13/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwały na mocy, których w związku z rezygnacją odwołało ze [...]

Raport bieżący EBI 12/2016 -Treść uchwał podjętych przez ZWZ Compress SA w dniu 30.06.2016r.

Zarząd ComPress SA przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku. [...]

Raport bieżący EBI 11/2016 – Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Compress SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż doręczono mu oświadczenie: Pana Wojciecha Graczyka z dnia 2016.06.01 o rezygnacji z pełnienia funkcji [...]

EBI Raport Roczny nr 10/2016 – Raport roczny za rok 2015

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączonym pliku raport za rok 2015. [...]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

ESPI Raport bieżący 14/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport Bieżący nr 9/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Compress Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego [...]

EBI Raport kwartalny 8/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. Korekta wynika z niewielkich poprawek w zakresie danych w [...]

EBI Raport Kwartalny nr 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 6/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 rok wraz z danymi porównawczymi. [...]

EBI Raport Bieżący nr 5/2016 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 12 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bogdana Biniszewskiego z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Salt Aviation

W ramach podjętej współpracy, konsultanci ComPress S.A. będą odpowiedzialni m. in. za współtworzenie strategii komunikacyjnej, działania z zakresu media relations oraz [...]

Działania marketingowe i PR – badanie PMR Research i ComPress

Polskie firmy łapią oddech po kryzysie. Zaangażowanie działów marketingu czy PR w sprzedaż jest nadal wysokie jednak nie dominuje już tak ich aktywności. Wciąż brakuje [...]

ComPress nawiązał współpracę z Comp Centrum Innowacji

W ramach podjętej współpracy, ComPress S.A. będzie odpowiedzialna m. in. za doradztwo wizerunkowe oraz działania z zakresu media relations dla Grupy Kapitałowej Comp. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Polską Radą Biznesu

W ramach podjętej współpracy ComPress S.A. będzie m.in.  współtworzył i realizował strategię komunikacyjną oraz wspierał  prowadzenie biura prasowego PRB. [...]

ComPress nawiązał współpracę z PSWNA

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in. doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. [...]

ComPress nawiązał współpracę z Creotech Instruments S.A.

W ramach podjętej  współpracy do zadań ComPress należeć będzie m.in.  doradztwo strategiczne oraz prowadzenie biura prasowego. Umowa [...]

ComPress nawiązał współpracę z JADES24

Agencja public relations ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z JADES24 (jades24.com), niemiecką firmą prowadzącą internetową sprzedaż odzieży i akcesoriów wiodących [...]

Statut Spółki Compress SA – tekst jednolity

Zarząd przekazuje aktualny Statut Spółki Compress SA [...]

Raport „Jakość w leasingu w Polsce” BZ WBK Leasing – na podstawie badań zrealizowanych przez PMR we współpracy z ComPress

Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing: [...]

ComPress promuje ergonomię pracy

Agencja ComPress SA rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą ROL | ERGO®, która jest światowym liderem w rozwijaniu i promowaniu innowacyjnych podstaw [...]

ComPress nawiązał współpracę z MetLife

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wybrał w drodze przetargu ofertę agencji public relations ComPress S.A. [...]

Agata Meble wybiera ComPress

Agencja ComPress S.A. wygrała przetarg na realizację działań public relations dla marek: Agata Meble, Agata Home, Agata Kuchnie i Agata Kids. Umowa została podpisana na rok. [...]

ComPress i PMR o działaniach marketingowych i PR w polskich firmach

Agencja ComPress we współpracy z PMR Research zrealizowała badanie Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku. Ankieta zrealizowana przeprowadzona została  na [...]

ComPress Sport dla Go Sport

Agencja ComPress S.A. przedłużyła umowę o współpracy z siecią sklepów GO Sport. W 2014 roku agencja będzie odpowiadała za realizację działań w zakresie [...]

ComPress z InSee

Od grudnia 2013 r. Agencja ComPress S.A. rozpoczęła współpracę z firmą InSee.  W ramach zawartej umowy, ComPress będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii [...]

ComPress dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W grudniu Agencja ComPress rozpoczęła współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Agencja będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii budowania marki, promocji i [...]

ComPress dla Centrum Dializa

W październiku 2013 r. Agencja ComPress  rozpoczęła współpracę ze spółką Centrum Dializa. Agencja odpowiada za  doradztwo komunikacyjne, zarządzanie kryzysowe, [...]

Zaufali nam

Dołącz do listy zadowolonych Klientów.