Raport bieżący EBI 11/2016 – Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Compress SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż doręczono mu oświadczenie: Pana Wojciecha Graczyka z dnia 2016.06.01 o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Pana Bartosza Berendta z dnia 2016.06.02 o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Pani Grażyny Pawlikowskiej z dnia 2016.06.10 o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że skład Rady Nadzorczej został uzupełniony i zmieniony podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2016 r. Stosowny komunikat wraz z życiorysami powołanych osób zostanie opublikowany niezwłocznie.

Zarząd informuje, iż przez niedopatrzenie nastąpiło opóźnienie w publikacji raportu i jednocześnie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapobiegania podobnym przypadkom.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".