Raport bieżący EBI 13/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Compress S.A.

Zarząd Compress S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016r. podjęło uchwały na mocy, których w związku z rezygnacją odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Wojciecha Graczyka, Bartosza Berendta i Grażynę Pawlikowską. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Ignacego Pawlikowskiego oraz Mariusza Musiała.

W miejsce odwołanych Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej:

1) Dariusza Bąka,
2) Iwonę Liszkę-Majkowską,
3) Marka Dworaka,
4) Marię Wysocką oraz
5) Marka Kutarbę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 Członków.

Dariusz Bąk

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Od roku 2012 w strukturach Presspublica Sp. z o.o i Gremi Media Sp. z o.o pełnił funkcje wice-prezesa spółki oraz dyrektora ds. dystrybucji i e-commerce. W latach 2006 - 2012 dyrektor marketingu a następnie dyrektor generalny sieci Telepizza Poland Sp. z o.o. - lidera w dostawie jedzenia do domów i biur na polskim rynku gastronomicznym. Od 1992 roku związany głównie z rynkiem FMCG zdobywał doświadczenia w działach brand marketingu, trade marketingu i sprzedaży koncernów: Bayer AG, Metro Group oraz Wella / P&G. Między innymi jako Global Product Manager w centrali koncernu Bayer AG w Niemczech zajmując się opracowywaniem i wdrażaniem strategii marketingowych globalnych marek koncernu; na stanowisku kierownika marketingu Wella Polska odpowiadając za strategię firmy na rynku konsumenckim czy też jako brand manager w Procter & Gamble opracowując i wdrażając nowatorskie programy shopper marketingowe.

Iwona Liszka-Majkowska

Iwona Liszka-Majkowska ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami i kontrolą wewnętrzną spółek z różnych branż. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dziale audytu Pricewaterhouse Coopers (obecnie PwC). Potem pracowała jako główna księgowa w Gillette Poland, zajmowała też stanowisko dyrektora finansowego w firmach Sika Poland oraz Essmann Polska. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i University of Greenwich. Od 2000 roku jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Marek Dworak

Inwestor i doradca. Ekspert w dziedzinie finansów i mediów. Prezes „Open Horizon” Sp. z o.o., Przewodniczący RN e-Kiosk S.A. oraz członek RN „CI Games” S.A. oraz „Gremi Media” S.A. notowanych na WGPW, Absolwent AE w Krakowie. Prezes Korporacji Absolwentów tej uczelni.

Do czerwca 2009 przez ponad 16 lat był wiceprezesem a ostatnie 2,5 roku prezesem największej grupy radiowej w Polsce „Grupy RMF”. Od 1999 roku współudziałowiec „Grupy RMF”. Nadzorował rozwój Grupy na rynku ukraińskim. Uczestniczył w procesie wprowadzenia „Grupy RMF” na WGPW. W latach 2007-2009 członek RN „Interia PL” S.A.

Maria Wysocka

Ukończyła międzywydziałowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim otwierając przewód doktorski w katedrze Teorii Literatury oraz program Management prowadzony przez ICAN Institute z Harvard Business School.

Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w grupach mediowych. W Broker FM (właściciel RMF FM oraz Interia.pl) jako Dyrektor Zarządzający odpowiadała za realizację budżetu, strategię budowania produktów oraz kontakty handlowe spółki. W Grupie ZPR (właściciel m.in. Super Expressu, Muratora oraz sieci reklamy internetowej IDM net) odpowiadała za negocjacje korporacyjne oraz jako Vice Prezes IDM net za wynik spółki. W IAB (związek Pracodawców branży internetowej) jako Członek Rady Nadzorczej, uczestniczyła w pracach nad nową strukturą oraz rozwojem badań Internetu w Polsce. W GG Network do końca lutego 2013 jako Chief Content Officer była odpowiedzialna za negocjacje z wydawcami mediowymi i producentami kontentu oraz za aplikacje wykorzystujące pozyskiwany kontent.

Marek Kutarba

Prawnik, ukończył wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik studiów MBA organizowanych przez BCC i GFKM.

Pełnił kolejno funkcje kierownika działu podatkowego w Gazecie Prawnej, zastępcy redaktora naczelnego Gazety Prawnej, a następnie Dziennika Gazety Prawnej, od 2012 r. dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Wiedza i Praktyka odpowiedzialny z piony wydawniczy i marketingowy oraz business development. Od 2014 r. związany z GBC. Pełni rolę dyrektora wydawniczego oraz wiceprezesa w spółce Kancelarie RP spółka z o.o. Wykładowca na wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu SWPS. Od 20 lat pracownik mediów. Specjalista od komunikacji medialnej i marki osobistej.
Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"