EBI Raport Bieżący nr 5/2016 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A.

Zarząd ComPress SA informuje, że 12 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bogdana Biniszewskiego z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ComPress S.A. Jako powód rezygnacji zostały podane nowe plany zawodowe.

Po rezygnacji Pana Bogdana Biniszewskiego, Zarząd ComPress S.A. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Łysek. Zgodnie ze Statutem ComPress S.A., Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Spółka dotychczas działa bez Prokurentów.

W linku skan rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".