EBI Raport Kwartalny nr 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje Raport Okresowy - Raport Kwartalny za I kwartał 2016 roku wraz z danymi porównawczymi.

Plik PDF do pobrania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".