“Jakość leasingu w Polsce”
opinia małych i średnich przedsiębiorstw

Cele

Celem projektu badań „Jakość leasingu w Polsce” było poznanie opinii małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie jakości świadczenia usług leasingowych na polskim rynku.

Na zlecenie BZ WBK Leasing firma PMR Research przebadała opinie Klientów korzystających z usług największych firm leasingowych (ponad 27 podmiotów), odrębnie odnosząc się do etapów przed i po podpisaniu umowy. Ponad 90% Klientów z segmentu MŚP korzystających z leasingu w Polsce bardzo dobrze ocenia jakość świadczonych usług, a taki sam odsetek firm nadal chce korzystać z leasingu

Zapraszamy do lektury raportu z badań „Jakość leasingu w Polsce”

Główne wnioski

Jak wynika z przeprowadzonego badania:

  • z tej formy finansowania korzysta już 42% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  • firmy leasingowe w opinii niemal wszystkich badanych (94%) prezentują elastyczne podejście w zakresie dopasowania warunków oferty do potrzeb klienta
  • firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujące leasing aż w 89% przypadkach planują dalsze korzystanie z tej formy finansowania, niemal zawsze u tego samego dostawcy (90%)

Podjęte działania

Narzędzia: doradztwo strategiczne i media relations.

W ramach zrealizowanego projektu Agencja była odpowiedzialna za rekomendacje firmy badawczej, opracowanie we współpracy z BZ WBK Leasing i PMR Research narzędzia badawczego, przygotowanie strategii komunikacyjnej projektu oraz media relations.

Pozostałe realizacje: