Poznaj Atom
wizyta studyjna w Finlandii

Poznaj Atom

Działanie na zlecenie Migut Media, w ramach kampanii realizowanej na rzecz  Ministerstwa Gospodarki – Poznaj Atom. W ramach kampanii informacyjnej „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, Agencja była odpowiedzialna za organizację wyjazdu studyjnego do Finlandii. Miał on na celu zaprezentowanie przedstawicielom polskich władz samorządowych, zagadnień związanych z budową oraz funkcjonowaniem elektrowni jądrowej. 

Do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele lokalnych mediów, łącznie 30 osób.  Podczas tygodniowego pobytu w Finlandii spotkali się m.in.: z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Finlandii, Przedstawicielami FORTUM oraz TVO. O wpływie energetyki jądrowej na rozwój turystyki opowiadali przedstawiciele organizacji turystycznej z Turku oraz Raumy. Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w elektrowni jądrowej Olkiluoto.

Cele:

W tym celu zaplanowane zostały spotkania z przedstawicielami wielu fińskich instytucji, które służyły między innymi zaprezentowaniu zagadnień związanych z:

  • wpływem elektrowni jądrowej na rozwój lokalnej gospodarki (w fazie budowy
    i funkcjonowania),
  • wpływem elektrowni na rozwój lokalnej turystyki,
  • składowaniem odpadów radioaktywnych,
  • współpracą operatora z przedstawicielami lokalnych samorządów,
  • polityką informacyjną samorządów oraz operatora,
  • działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi skierowanymi do lokalnych społeczności.

 

Pozostałe realizacje: