Way to Work
Adecco aktywizuje młode pokolenie

Efekty

Media relations: Przeprowadzone wydarzenia w 5 miastach w Polsce spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko młodych osób. Uczestnicy byli otwarci na rozmowy o problemie bezrobocia, chętnie zapoznawali się z poradami związanymi z aktywnymi sposobami poszukiwania zatrudnienia. W sumie ukazało się kilkadziesiąt wycinków w całej Polsce na temat wydarzenia.

Dodatkowo na potrzeby eventu w Warszawie powstała produkcja filmowa obrazująca klimat przeprowadzonego wydarzenia.

Cele:

Celem międzynarodowego programu „Adecco Way to Work” jest walka z bezrobociem.
Od 2013 r. co roku w ponad 50 krajach na całym świecie podczas specjalnych wydarzeń
tzw. „Street Day” Adecco zaprasza do aktywnego poszukiwania możliwości zatrudnienia, szczególnie młode pokolenie.

Działania:

Strategia komunikacyjna – „Adecco aktywizuje zawodowo młode pokolenie”.

Narzędzia: media relations, event management.

W ramach zrealizowanego projektu opracowaliśmy koncepcję oraz strategię komunikacyjną wydarzenia (przygotowanie scenariusza i koordynacja przygotowań do równoległych wydarzeń w 5 miastach w Polsce – Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław oraz wydarzenia głównego w Warszawie oraz produkcja filmowa i  media relations).

W trakcie wydarzeń w 5 miastach w Polsce pracownicy Adecco udzielali zainteresowanym porad zawodowych. Główną atrakcją wydarzenia głównego, które odbyło się u stóp Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie było wspólne układanie kilkunastometrowej kompozycji
z kwiatów w kształcie sloganu kampanii „Way to Work”.

Pozostałe realizacje: