Wsparcie Sprzedaży
nowa marka usług telekomunikacyjnych dla firm

Efekty:

W efekcie projektu badań rynku Klientowi udało się pozyskać ponad 100 leadów sprzedażowych. Klient otrzymał bezpośrednie kontakty do osób odpowiadających za zakup usług w MSP, które zgłosiły zainteresowanie ofertą ASTER BIZNES.

W trakcie prowadzonych działań w Internecie i serwisach społecznościowych udało się zidentyfikować i nawiązać aktywny kontakt z 14 najważniejszymi grupami tematycznymi związanymi z MSP i telekomunikacją. W wyniku działań monitorujących komunikację grup docelowych w Internecie Agencja nawiązała ponad 500 kontaktów z potencjalnymi klientami ASTER BIZNES.

Cele:

Operator telewizji kablowej Aster pod koniec 2009r. stworzył markę usług telekomunikacyjnych dla firm – ASTER BIZNES. Wprowadzając markę na rynek, firma ASTER przekazała kompetencje w zakresie PR korporacyjnego i wsparcia sprzedaży agencji ComPress S.A.

Działania w zakresie wsparcia sprzedaży:

Poza wizerunkowym sukcesem marki ASTER BIZNES, wymiernym efektem współpracy  zakończyły się także rekomendacje w zakresie wsparcia sprzedaży – najważniejsze projekty realizowane przez ComPress S.A. w tym okresie:

  • Launch nowej marki na rynku
  • Doradztwo i koordynacja obecności marki online – przygotowanie strony www
  • Badania rynku i warsztaty sprzedażowe dla zespołów handlowych
  • Audyt komunikacji sprzedażowej
  • Opracowanie raportów eksperckich
  • Działania prosprzedażowe prowadzone online – m.in. grupy tematyczne w serwisach społecznościowych
  • Udział ekspertów i zespołów handlowych w najważniejszych konferencjach branżowych
  • Przygotowanie komunikacji Centrum Wsparcia Klienta Biznesowego oraz Programu Współpracy z Partnerami Handlowymi

Pozostałe realizacje: