Działania Public Affairs

Prowadzimy wyspecjalizowane działania komunikacyjne w formie public affairs. Public Affairs to właściwie rożnego rodzaju aktywności pomiędzy public relations a lobbingiem.

Dla nas szczególne wyzwanie, gdyż Klienci oczekują od nas budowania i utrzymywania relacji pomiędzy ich firmą a instytucjami rządowymi, politycznymi, środowiskami opiniotwórczymi. Współpraca między firmą a sektorem publicznym to budowanie prawidłowych, transparentnych, długotrwałych i pozytywnych relacji uławiających różnym podmiotom funkcjonowanie na rynku.

Celem prowadzonych przez nas działań jest kształtowanie opinii publicznej, zwracanie uwagi na problem społeczny, brak odpowiednich regulacji legislacyjnych czy rozwiązań systemowych, które czasem mają strategiczne znaczenie dla funkcjonowania działalności naszych Klientów.

Podstawę skutecznych działań public affairs stanowi odpowiednio przeprowadzony monitoring i analiza rynku zarówno pod kątem określonego problemu, a przede wszystkim pod kątem osób i organizacji, które powinny być zaangażowane w proces zmian. Stworzenie odpowiedniej koalicji  jest kluczowym elementem budowania wiarygodności oraz podstawą do tego, aby działania były efektywne i wybrzmiały w dyskusji publicznej.

Nasze pozostałe usługi:

SKONTAKTUJ SIĘ

Pomożemy Ci dobrać działania
odpowiadające Twoim potrzebom.

+48 601 318 062 info@compress.pl