PR dla Samorządów

Dotychczas PR był kojarzony głównie z działalnością firm komercyjnych. Ostatnie lata pokazały, że te same sposoby komunikacji mogą być z powodzeniem stosowane w komunikacji urzędów z mieszkańcami.

Pojawiający się trend spowodował wprawdzie mylne postrzeganie komunikacji, jedynie z wykorzystaniem narzędzi reklamowych. Obecnie urzędy komunikując się z otoczeniem zaczęły dostrzegać duży potencjał narzędzi PR.

Agencja ComPress już od wielu lat realizuje projekty, których celem jest wzrost zrozumienia i akceptacja działań realizowanych przez urzędy dla mieszkańców. Odsłoną tego rodzaju działań są również realizowane przez agencję projekty mające na celu dotarcie do inwestorów, turystów i innych interesantów.

ComPress w ostatnich latach zrealizował projekt m.in. dot. promocji gminy Urszulin jako miejsca przyjaznego dla turystów i inwestorów. W ramach projektu przygotowano strategię komunikacji, koncepcje marki lokalnej, opracowano system komunikacji marketingowej i zrealizowane wydarzenia eventowe będące elementami strategii.

Nasze pozostałe usługi:

SKONTAKTUJ SIĘ

Pomożemy Ci dobrać działania
odpowiadające Twoim potrzebom.

+48 601 318 062 info@compress.pl