Customer Relations

Nasi doradcy starają się tworzyć i sukcesywnie wzmacniać relacji z istniejącymi i potencjalnymi klientami.

Działania koncentrują się na budowaniu trwałych więzi  z odbiorcami naszych produktów lub usług, zapewnieniu bezpośredniej komunikacji oraz tworzeniu podstaw do sprzedaży. To relacje z klientami i pośrednikami tworzą markę i reputację firmy. Dzięki stałej kontroli i moderacji tej relacji możemy podtrzymywać kontakty z dotychczasowymi klientami i rozwijać nowe z potencjalnymi.

Nasze pozostałe usługi:

SKONTAKTUJ SIĘ

Pomożemy Ci dobrać działania
odpowiadające Twoim potrzebom.

+48 601 318 062 info@compress.pl