Wsparcie Organizacji Non-Profit / Komunikacja dla Kultury

Wydarzenia kulturalne to wyzwanie logistyczne i komunikacyjne. W wydarzenia kulturalne zaangażowane są często osoby ze świata kultury, sztuki, edukacji, show biznesu i polityki.

Często są one realizowane przez instytucje publiczne lub przez organizacje non-profit. Patronaty honorowe takich wydarzeń obejmowane są przez najważniejsze osoby w kraju. Wsparcie wydarzeń kulturalnych to gałąź komunikacyjna, która jest niezwykle dość realizowana przy pomocy doradców PR w Polsce. Ten trudny rodzaj komunikacji wymaga odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. Każde wydarzenie kulturalne ma inny charakter, inne potrzeby, cele oraz docierać ma do innych adresatów.

Opracowanie strategii komunikacji, zawarcie współpracy z patronami medialnymi, wsparcie przy sponsoringu, prowadzenie Biura Prasowego, uspójnienie wszelkich kanałów komunikacji, monitoring, przygotowanie raportów merytorycznych  – to tylko wybrane zadania jakie z pasją realizujemy w tych projektach. Doradcy agencji ComPress wielokrotnie wspierali wydarzenia stricte kulturalne w Polsce w tym:

  • Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak,
  • Labirynt Teatralny,
  • Amnesty International,
  • Fundacja VERBA.

W 2014 roku agencja ComPress wspiera XVIII Międzynarodowy Kongres Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ – jedno z największych wydarzeń kongresowych w Polsce.

Nasze pozostałe usługi:

SKONTAKTUJ SIĘ

Pomożemy Ci dobrać działania
odpowiadające Twoim potrzebom.

+48 601 318 062 info@compress.pl